Veliki Vilinac Čvrsnica

Ujutro rano grupa planinara uputila se na Čvrsnicu ka vrhu Veliki Vilinac. Od Livna preko Tomislavgrada dosadnim makadamskim putem prema Blidinju došli smo do Stipića livade da bi se preko Vitlenice popeli na sedlo između Hajdučki vrata i Velikog Vilinca.