Šator

Šator planina se nalazi na sjevernom rubu livanjskog polja, njegov se stožasti vrh posebno ističe i svom obliku ima zahvaliti i svoje neobično ime. Sastoji se od nepravilnog spleta kosa i vrhova što se od najvišeg razilazi u krakovima na sve strane. Osobitost ove planine je golemi kameni koluar među najvišim vrhovima koji je ledenjačkog […]