Planinarsko sklonište Kurtegića dolac

kuretic5
Sklonište je izgrađeno zajedničkom akcijom mještana podno Kamesnice, PU “Dinaridi” Split i PD “Kamešnica Livno”. Kamešnica je granična planina između BiH i Hrvatske. U bosanskom dijelu Kamešnice nalaze se njezini najviši vrhovi – Konj(1856 m), Kamešnica (1809 m) i Garjata (1773 m). Na planini nema graničnih oznaka. Dalmatinski i livanjski planinari prošle su jeseni dovršili markaciju uzduž cijeloga hrpta ove dugačke granične planine, pa on više nije rezerviran isključivo za one dobre kondicije i istraživačkoga duha. Sklonište je izgorelo, nije više u funkciji.