Veliki Vilinac Čvrsnica

No name
Ujutro rano grupa planinara uputila se na Čvrsnicu ka vrhu Veliki Vilinac. Od Livna preko Tomislavgrada dosadnim makadamskim putem prema Blidinju došli smo do Stipića livade da bi se preko Vitlenice popeli na sedlo između Hajdučki vrata i Velikog Vilinca. Uz prekrasno jezero na putu prema Hajdučkim vratima i impresivne doline Dive Grabovice pohodili smo planinarski dom ispod Vilinca. Uz vruće ljetno popodne vratili smo se u Dugopolje.

No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name